ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ – ΑΕΠΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ  ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι βασικές εντολές εισόδου και εξόδου καθώς και η εντολή απόδοσης τιμής. Τα προβλήματα που συναντώνται  επιλύονται από αλγόριθμους που χρησιμοποιούν ακολουθιακή δομή εντολών.

Μπορείτε επίσης για πληροφορίες να ανατρέξετε στα κεφάλαια 2 & 7 του σχολικού βιβλίου του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ’ τάξης των Γενικών Λυκείων.

Επιλέξτε από το μενού αριστερά την ενότητα που σας ενδιαφέρει.

Permanent link to this article: https://pervolischool.edu.gr/computer-science/algorithms-aepp/sequence/