ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (ΑΕΠΠ)

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ  ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ)

ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια προσέγγιση (εισαγωγική) στην έννοια του αλγόριθμου. Απευθύνεται σε εκείνους οι οποίοι επιζητούν μια προσέγγιση αναλυτική ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν το ρόλο των αλγορίθμων στην επίλυση προβλημάτων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές εντολές εισόδου και εξόδου καθώς και η εντολή απόδοσης τιμής. Τα προβλήματα που συναντώνται  επιλύονται από αλγόριθμους που χρησιμοποιούν ακολουθιακή δομή εντολών.

Μπορείτε επίσης για πληροφορίες να ανατρέξετε στα κεφάλαια 2 & 7 του σχολικού βιβλίου του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ’ τάξης των Γενικών Λυκείων.

Επιλέξτε από το μενού δεξιά την ενότητα που σας ενδιαφέρει.

Permanent link to this article: https://pervolischool.edu.gr/computer-science/algorithms-aepp/sequence/