Διαγωνίσματα CPU-RAM-Motherboard

Για την καλύτερη προσαρμογή σας στο περιβάλλον του Libre Office μπορείτε να το κατεβάσετε (λήψη) στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

https://www.libreoffice.org/download/download-libreoffice/

Κατόπιν αφού εντοπίσετε το αρχείο λήψης, με διπλό κλικ μπορείτε να ξεκινήσετε την διαδικασία εγκατάστασης.

ΘεωρίαΥπολογιστικά Φύλλα Α.Υπολογιστικά Φύλλα Β.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ – ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

Παρακαλώ πληκτρολογήστε παρακάτω τα στοιχεία που ζητούνται.

             
                     


                               

Α.3 Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. (Μονάδες 2)

α. Ποια η σχέση Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας και μνήμης RAM; 


Θέμα 1ο (Μονάδες 7)

Α. Οι προτάσεις που ακολουθούν να χαρακτηρισθούν ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

1. Οποιοδήποτε πρόγραμμα χρησιμοποιήσουμε αποθηκεύεται προσωρινά στον επεξεργαστή.

2. Η ταχύτητα της ΚΜΕ αυξάνεται καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται.

3. Κάθε κάρτα μνήμης έχει συγκεκριμμένη χωρητικότητα που μετριέται σε Ghz.

4. Στη μητρική πλακέτα είναι τοποθετημένα τα περισσότερα εξαρτήματα του υπολογιστή.

Μονάδες 2




Β. Να αντιστοιχηθούν οι έννοιες της στήλης αριστερά με αυτές της στήλης δεξιά.

1. Μητρική πλακέτα Α. τυχαία προσπέλαση
2. Μνήμη RAM Β. “ψύχει” την CPU
3. CPU Γ. επεξεργασία δεδομένων
4. Ανεμιστήρας Δ. ειδικές υποδοχές για τοποθέτηση εξαρτημάτων

Μονάδες 2




Γ. Ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (γνωρίσματα) της μνήμης RAM που σχετίζονται με:

1. την τροφοδοσία του υπολογιστή;


2. την απόδοση του υπολογιστή;


Μονάδες 3

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Α ΟΜΑΔΑ

Θέμα Β (Μονάδες 6)

Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων που είναι διαθέσιμη στο σύστημά σας.

Β.1 Aποθηκεύστε στον φάκελο εργασίας σας δίνοντας ως όνομα αρχείου Intel CPU Xeon.                                        (Μονάδα 1)

Β.2  Αλλάξτε το όνομα του φύλλου εργασίας σε W-Series.                                                                          (Μονάδα 1)

Β.3 Πληκτρολογήστε τα παρακάτω δεδομένα.        (Μονάδες 4)

A

B

C D

1

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

2

ΣΧΟΛΕΙΟ τμήμα

3

   

4

Intel Xeon W Processor

5

Part Νumber
Συχνότητα (MHz) Price (ευρώ)

6

3175X 3100 2806

7

3365 2700 3851

8

1290 3200 546

9

2245 3900 733

10

1390 2800 546

11

3365 2700 3851

12

2235 3800 620

Θέμα Γ (Μονάδες 7)

Γ.1 Τροποποιήστε τη μορφή του κειμένου που εμφανίζεται στην περιοχή κελιών B5:D5, ως εξής:

στοίχιση (οριζόντια) χρώμα (γραμματοσειράς) γραφή μέγεθος γραμματοσειρά
κέντρο μπλε (Blue) έντονη 18 pt Calibri
        (Μονάδες 1,5)


Γ.2
 Υλοποιήστε όσα παρακάτω σας υποδεικνύονται.

γραμμή 5
(ύψος)
κελί B5 στήλη B
(πλάτος)
κελί C5 στήλη C
(πλάτος)
κελί D5
στοίχιση
2.00 cm Αναδίπλωση
κειμένου
από 2.81 έως 2.96 cm Αναδίπλωση
κειμένου
 3.8 cm Οριζόντια
αριστερά
          (Μονάδες 1,5)  


Γ.3
 Ενεργήστε ώστε η περιοχή κελιών B4:D4 να εμφανίζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

στοίχιση
(κατακόρυφη/κάθετη)
χρώμα
(παρασκηνίου/φόντου)
γραφή ύψος γραμμής κείμενο
(κελιού C4)
πάνω πορτοκαλί
(orange)
υπογράμμιση
(διπλή)
μεταξύ
1.03 και 1.07 cm
W Series
 
        (Μονάδες 1,5)  


Γ.4
 Ρυθμίστε,

δεξιά οριζόντια στοίχιση σκίαση υπογράμμιση (πάνω) κατακόρυφη στοίχιση κέντρο

για τα κελιά που έχουν καταχωρηθεί οι συχνότητες και οι τιμές των επεξεργαστών. Το ύψος των γραμμών (που αφορούν τα προαναφερθέντα κελιά) να ρυθμιστεί στα 0.80 cm.

(Μονάδα 1)

Γ.5 Δημιουργήστε διάγραμμα/γράφημα γραμμής στο οποίο να απεικονίζονται οι τιμές και οι συχνότητες λειτουργίας των μοντέλων επεξεργαστών. Στην επιλογή των δεδομένων να συμπεριληφθούν και οι αντίστοιχοι τίτλοι (γραμμή 5). 

(Μονάδες 1,5)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Β ΟΜΑΔΑ

Θέμα Β (Μονάδες 6)

Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων που είναι διαθέσιμη στο σύστημά σας ή εναλλακτικά κάντε κλικ εδώ ώστε να κατεβάσετε το αρχείο στον υπολογιστή σας.

Β.1 Aποθηκεύστε στον φάκελο εργασίας σας -όνομα αρχείου Kingston Ram Memory.                                     Μονάδα 1

Β.2 Τροποποιήστε το όνομα του φύλλου εργασίας σε K Series.                                                                        Μονάδα 1

Β.3 Πληκτρολογήστε τα παρακάτω δεδομένα -αφορούν χωρητικότητα (Capacity) και τιμή (Price) .                                                                          Μονάδες 4

A

B

C D

1

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

2

ΣΧΟΛΕΙΟ τμήμα

3

   

4

Kingston Memory Ram

5

Part Number Capacity (GΒ) Price (ευρώ)

6

F430C16RB 32 252

7

TLTS432LQ 128 1626

8

TDPE432LQ 128 1490

9

CSUC432LQ 128 1483

10

SM32RD4 64 298

Θέμα Γ (Μονάδες 7)

Γ.1 Τροποποιήστε τη μορφή του κειμένου που εμφανίζεται στην περιοχή κελιών B5:D5, ως εξής:

στοίχιση
(κατακόρυφη/κάθετη)
χρώμα
(φόντου/παρασκηνίου)
χρώμα
(γραμματοσειράς)
μέγεθος ύψος γραμμής  
πάνω της αρεσκείας σας κίτρινο
(yellow)
16 pt 46,75 έως 48,5 (pt)
ή 1,65 έως 1,71 (cm)
        Μονάδες 1,5


Γ.2
 Συνεχίστε εργαζόμενοι στην ίδια περιοχή κελιών -υλοποιήστε όσα παρακάτω ζητούνται.

στοίχιση
(οριζόντια)
κελί D5 κελί B5 στήλη C
(πλάτος)
γραφή
κέντρο Αναδίπλωση
κειμένου
Αναδίπλωση
κειμένου
τουλάχιστον 107,7 (pt)
ή 
3,8 (cm)
υπογράμμιση
(διπλή)
        Μονάδες 1,5


Γ.3
 Η περιοχή κελιών B4:D4 να μορφοποιηθεί ως εξής:

γραφή
γραμματοσειρά κείμενο
(κελιού D4)
γραφή
έντονη διακριτή διαγραφή Cambria Κ Series πλάγια
        Μονάδα 1


Γ.4
 Ρυθμίστε, για τα κελιά που έχουν καταχωρηθεί

οι χωρητικότητες
  οι τιμές
κατακόρυφη στοίχιση κέντρο εφέ γραμματοσειράς σκίαση   οριζόντια στοίχιση δεξιά εφέ γραμματοσειράς περιγράμματος/διάρθρωσης

Το ύψος των γραμμών που περιέχουν τα προαναφερθέντα δεδομένα να ρυθμιστεί σε 25,7 pt ή ισοδύναμα 0,91 cm.

Μονάδες 1,5


Γ.5
 
Δημιουργήστε διάγραμμα/γράφημα γραμμής στο οποίο να απεικονίζονται οι χωρητικότητες και οι τιμές των μοντέλων μνήμης. Στην επιλογή των δεδομένων να συμπεριληφθούν και οι αντίστοιχοι τίτλοι (γραμμή 5). 

Μονάδες 1,5

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

 


Από το βιβλίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου,  των Αριστείδη Αράπογλου, Χρίστου Μαβόγλου, Ηλία Οικονομάκου, Κων/νου Φύτρου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2006

Κεφάλαιο 2 Το εσωτερικό του Υπολογιστή/2.1 Ο Προσωπικός Υπολογιστής εσωτερικά

Permanent link to this article: https://pervolischool.edu.gr/computer-science/computers-intro/tests/