MIT App Inventor

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥMIT APP INVENTOR

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣAΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ – ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

  ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ  

  Συνδεθείτε στο περιβάλλον του App Inventor. Θα εργαστείτε στο project  ClassicMusic_GreatestComposers με στόχο να βελτιώσετε την εμφάνισή του.

  Εισαγωγή αρχείου project στο App Inventor

  Το αρχείο του project σας έχει σταλεί στο email. Εναλλακτικά μπορείτε να το κατεβάσετε χρησιμοποιώντας το παρακάτω link

  ClassicMusic_GreatestComposers.aia.zip

  Προσοχή: το αρχείο είναι συμπιεσμένο (.zip) και για να το χρησιμοποιήσετε θα πρέπει πρώτα να το αποσυμπιέσετε (unzip).

  Αφού ολοκληρωθεί η αποσυμπίεση μεταβείτε στο App Inventor, εντοπίστε στο μενού την επιλογή Projects – Import project (.aia) from my computer….

  και για την συνέχεια ενεργήστε ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι η εισαγωγή του αρχείου ClassicMusic_GreatestComposers, στο App Inventor.

  Συνεχίστε τροποποιώντας τις ιδιότητες των συστατικών που παρακάτω αναγράφονται όπως ζητείται.

  Πλαίσιο ετικέτας: Label

  Το κείμενο στο εσωτερικό ώστε να εμφανίζει το πλήρες όνομα του συνθέτη Johann Sebastian Bach.

  Ρυθμίστε για το κείμενο: έντονη γραφή (Bold), μέγεθος (FontSize) 22, χρώμα (TextColor) της επιλογής σας, στοίχιση (TextAlignment) κέντρο.

  Επιπλέον ύψος πλαισίου (Height) 32px, πλάτος (width) 80% της οθόνης.

  Εικόνα: Image

  ύψος: 30%, πλάτος: 20%, Clickable: Ναί

  Κουμπί εντολής: Button

  Σχήμα (Shape): rounded και οι υπόλοιπες ιδιότητες ρυθμίζονται κατά την κρίση σας.

  Πλαίσιο κειμένου: Textbox

  Έχοντας ενεργοποιήσει την επιλογή που επιτρέπει πολλές γραμμές (multiLine) συμπληρώστε τα κενά (οι σχετικές πληροροφορίες να αναζητηθούν) ώστε για τον συνθέτη να εμφανίζεται το παρακάτω κείμενο:

  Johann Sebastian Bach -Βιογραφικά στοιχεία

  Ο ……… γεννήθηκε στην πόλη …….. της Γερμανίας στις 31 Μαρτίου ……. Θεωρείτε ο μεγαλύτερος συνθέτης αυτής της περιόδου και από τους σπουδαιότερους όλων των εποχών.

  Σημαντικά έργα του είναι:

  Τοκάτα και Φούγκα σε ……… Ελάσσονα, η Λειτουργία σε σι ………, τα Κατά Ματθαίον ………., τα Βρανδεμβούργια ……………, το Καλοσυγκερασμένο …………. και η Τέχνη της Φούγκας.

  Απεβίωσε στις 28 ……. 1750 σε ηλικία …… ετών

  Ρυθμίστε επιπλέον:

  στοίχιση αριστερή, χρώμα γραμματοσειράς μπλε, ύψος και πλάτος αυτόματο.

  Οθόνη: screen

  Οριζόντια στοίχιση (AlignHorizontal): κέντρο

 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2 ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ –ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  

  Συνδεθείτε στο περιβάλλον του App Inventor. Ξεκινήστε ένα νέο έργο (project) με όνομα rhombus_Area. Στόχος η δημιουργία μιας εφαρμογής για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός ρόμβου.

  Ο Ρόμβος -Βασικά στοιχεία

  Επισκεφθείτε την σελίδα Calculat Org και αντλήστε πληροφορίες για την γεωμετρία του σχήματος της εφαρμογής.

  Η εφαρμογή σας θα αποτελείται από τα παρακάτω συστατικά (components) στοιχεία:

  Υποδείξεις

  Για κάθε ένα από τα παρακάτω αναφερόμενα θα ρυθμίσετε:

  Πλαίσια ετικέτας (Labels) και κειμένου (TextBoxes)

  Γραμματοσειρά: μέγεθος ώστε το κείμενο να είναι ευδιάκριτο, και (προαιρετικά) χρώμα.

  Oθόνη (Screen1)

  Οριζόντια στοίχιση (AlignHorizontal): κέντρο (Center) και (προαιρετικά) χρώμα φόντου (BackgroundColor) της επιλογής σας.

  Ξεκινήστε την σχεδίαση της εφαρμογής εισάγοντας:

  Label στην κορυφή της οθόνης που θα εμφανίζει το κείμενο Ρόμβος: Υπολογισμός εμβαδού. Το όνομά του να αλλάξει από Label1 σε Project_Title.

  Label που θα εμφανίζει κείμενο που θα προτρέπει τον χρήστη να εισάγει το μήκος της πλευράς του ρόμβου σε cm. Η εισαγωγή του μήκος της πλευράς θα πραγματοποιείται με την χρήση ενός πλαισίου κειμένου (TextBox) που θα ακολουθεί και θα ονομαστεί Rhombus_Side.

  Ολοκληρώστε την σχεδίαση της εφαρμογής που αφορά την εισαγωγή δεδομένων δημιουργώντας τα απαραίτητα συστατικά προκειμένου να καταστεί δυνατή (από πλευράς χρήστη) η είσοδος του ύψους του ρόμβου (μονάδα μέτρησης επίσης cm).

  Κουμπί εντολής (Button) που θα ενεργοποιεί την διαδικασία υπολογισμού του εμβαδού του σχήματος. Κείμενο στο εσωτερικό του όπως δίνεται στην εικόνα 1 και όνομα Calculate.

  Το αποτέλεσμα της εφαρμογής (το εμβαδό του ρόμβου) θα εμφανίζεται σε πλαίσιο τύπου Label -όνομα: Rhombus_Height. Το πλαίσιο κατά την εκκίνηση δεν θα είναι ορατό (Visible: No/False

  Εικόνα 1: Σχεδίαση εφαρμογής (ενδεικτική εικόνα)

  Να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εφαρμογής που θα δίνει ως αποτέλεσμα (αφού δεχθεί τα κατάλληλα δεδομένα) τον όγκο ενός κυλίνδρου.

  Πληροφορίες για τον κύλινδρο -κλικ εδώ.

  Στο τέλος της οθόνης μην ξεχάσετε να προσθέσετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σχολείο, τμήμα).

  Να δημιουργήσετε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή στο περιβάλλον του App Inventor που θα δίνει ως αποτέλεσμα (αφού δεχθεί τα κατάλληλα δεδομένα) τον όγκο μιας πυραμίδας.

  Περισσότερα για την πυραμίδα εδώ.

  Στο τέλος της οθόνης μην ξεχάσετε να προσθέσετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, σχολείο, τμήμα).

Permanent link to this article: https://pervolischool.edu.gr/computer-science/programming-languages/mit-app-inventor/