Ψηφιακός Κόσμος

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  –  ΕΠΙΠΕΔΟ 1 Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Παρακαλώ πληκτρολογήστε παρακάτω τα στοιχεία που ζητούνται.

             
                     


                               

Ψηφιακός ΚόσμοςΥπολογιστήςΣυστήματα ΑρίθμησηςΚωδικοποίησηΜονάδες Χωρητικότητας

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Β‘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑΣ (ΤΙΤΛΟΣ): ________________________________________________________

Σχολείο: ________________________________    Ημερομηνία: _______________

Ονοματεπώνυμο: ___________________________________________________________ Τμήμα ______ Α.Κ. ____ 

 

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Πότε ένα σύστημα ονομάζεται ψηφιακό;


2. Αναφέρετε παραδείγματα αναλογικών συσκευών.


3. Γιατί ο υπολογιστής είναι ψηφιακός;


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Β‘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑΣ (ΤΙΤΛΟΣ): ________________________________________________________

Σχολείο: ________________________________    Ημερομηνία: _______________

Ονοματεπώνυμο: ___________________________________________________________ Τμήμα ______ Α.Κ. ____ 

 

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Γιατί ένας υπολογιστής είναι ψηφιακός;


2. Τι γνωρίζετε για τα δυαδικά ψηφία;


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Β‘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑΣ (ΤΙΤΛΟΣ): ________________________________________________________

Σχολείο: ________________________________    Ημερομηνία: _______________

Ονοματεπώνυμο: ___________________________________________________________ Τμήμα ______ Α.Κ. ____ 

 

Το Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Ποια η δυαδική αναπαράσταση των αριθμών 1, 3, 7, 11; Πόσα δυαδικά ψηφία χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση;

Υπόδειξη: Συμβουλευτείτε τον πίνακα που ακολουθεί.


Οι δυαδικοί αριθμοί 101, 1001 και 11 σε ποιους αριθμούς του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης αντιστοιχούν;


 • Τι είναι ο κώδικας Μορς; Πως «συμβολίζεται» σ’ αυτό τον κώδικα η λέξη «SOS»;


  Τι είναι ο κώδικας ASCII; Ποια ανάγκη επέβαλε την δημιουργία του;


  Τι ονομάζεται κωδικοποίηση;


  Ποια η κωδικοποίηση της λέξης SOS σύμφωνα με τον κώδικα ASCII;

  Υπόδειξη: Τμήμα του κώδικα ASCII δίνεται στον παρακάτω πίνακα.


  Ποια είναι η βασική μονάδα πληροφορίας των υπολογιστών;


  Ποιος ο χώρος που απαιτείται για την αποθήκευση στον υπολογιστή της φράσης «GOOD DAY EVERY DAY»; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.


  Τα κείμενα που ακολουθούν έχουν γραφεί σε υπολογιστή. Ποιος ο αποθηκευτικός χώρος σε byte που αντιστοιχεί σε κάθε κείμενο;

  Υπόδειξη: Το αποτέλεσμα να δοθεί ως πραγματικός αριθμός, με 1 ψηφίο για το ακέραιο μέρος συνοδευόμενο από 1 ή 2 (κατά την κρίση σας) δεκαδικά ψηφία.

  Κείμενο Α

  Όσο, και να προοδεύσει η τεχνολογία, το ψηφιακό αντίγραφο ενός πίνακα ζωγραφικής δε μας συγκινεί το ίδιο με το αυθεντικό έργο τέχνης.


 •  

  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΟ Β‘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑΣ (ΤΙΤΛΟΣ): ________________________________________________________

  Σχολείο: ________________________________    Ημερομηνία: _______________

  Ονοματεπώνυμο: ___________________________________________________________ Τμήμα ______ Α.Κ. ____ 

 • Δραστηριότητα στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

  Space

  0100000

  0

  0110000

  A

  1000001

  R

  1010010

  d

  1100100

  v

  1110110

  !

  0100001

  1

  0110001

  B

  1000010

  S

  1010011

  e

  1100101

  w

  1110111

  0100010

  2

  0110010

  C

  1000011

  T

  1010100

  f

  1100110

  x

  1111000

  #

  0100011

  3

  0110011

  D

  1000100

  U

  1010101

  g

  1100111

  y

  1111001

  $

  0100100

  4

  0110100

  E

  1000101

  V

  1010110

  h

  1101000

  z

  1111010

  %

  0100101

  5

  0110101

  F

  1000110

  W

  1010111

  i

  1101001

  {

  1111011

  &

  0100110

  6

  0110110

  G

  1000111

  X

  1011000

  j

  1101010

  |

  1111100

  0100111

  7

  0110111

  H

  1001000

  Y

  1011001

  k

  1101011

  }

  1111101

  (

  0101000

  8

  0111000

  I

  1001001

  Z

  1011010

  l

  1101100

  ~

  1111110

  )

  0101001

  9

  0111001

  J

  1001010

  [

  1011011

  m

  1101101

  Delete

  1111111

  *

  0101010

  :

  0111010

  K

  1001011

  \

  1011100

  n

  1101110

  +

  0101011

  ;

  0111011

  L

  1001100

  ]

  1011101

  o

  1101111

  ,

  0101100

  <

  0111100

  M

  1001101

  ^

  1011110

  p

  1110000

  0101101

  =

  0111101

  N

  1001110

  _

  1011111

  q

  1110001

  .

  0101110

  >

  0111110

  O

  1001111

  `

  1100000

  r

  1110010

  /

  0101111

  ?

  0111111

  P

  1010000

  a

  1100001

  s

  1110011

  @

  1000000

  Q

  1010001

  b

  1100010

  t

  1110100

  c

  1100011

  u

  1110101

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΠΕΔΟ Β‘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑΣ (ΤΙΤΛΟΣ): ________________________________________________________

Σχολείο: ________________________________    Ημερομηνία: _______________

Ονοματεπώνυμο: ___________________________________________________________ Τμήμα ______ Α.Κ. ____ 

 

Permanent link to this article: https://pervolischool.edu.gr/computer-science/computers-intro/digital-world/