Υπολογιστικά Φύλλα -SpreadSheets

Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ  Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ

Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Α  Φ Υ Λ Λ Α

Παρακαλώ πληκτρολογήστε παρακάτω τα στοιχεία που ζητούνται.

             
                     


                               

Εργ. Ασκήσεις ΑΕργ. Ασκήσεις Β

 • Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Η Σ Η  Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

  Δημιουργήστε το παρακάτω φύλλο εργασίας.

   

  A B C D E F G
  1

  2

  Μοντέλο

  Τιμή (Ευρώ)

  Κυβισμός

  Ισχύς

  Επιτάχυνση (0 – 100 Km)

  Τελική Ταχύτητα

  Κατανάλωση
  (
  lt/100 Km)

  3 CarAuto_El

  24295

  1360

  75

  13,2

  170

  6,6

  4 Auto_4x4 Mountain

  25070

  2300

  180

  7,8

  180

  12,6

  5 FamilyCar

  28970

  1800

  150

  10,5

  200

  9,8

  6 TravelAuto

  2880

  2500

  200

  14,6

  170

  16,6

  Προσθέστε σε κάθε μοντέλο τα χαρακτηριστικά που ακολουθούν.

  Μήκος

  Πλάτος

  Υψος

  Βάρος

  Χώρος Αποσκευών

  3835

  1652

  1432

  950

  245

  4164

  1699

  1420

  1090

  348

  3715

  1655

  1420

  950

  245

  4120

  1690

  1395

  1080

  340

  Επιλέξτε τρία μοντέλα αυτοκινήτων (οποιαδήποτε) και δημιουργήστε γραφήματα που απεικονίζουν:

  τιμές, ισχύ ισχύ, τελική ταχύτητα

 • Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι

  Εισαγωγή/Επεξεργασία τύπων

  Άσκηση: Αξιολόγηση μαθητή

  Α.1 Στο πρώτο μέρος της άσκησης καλείστε (αφού ανοίξετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων) να πληκτρολογήσετε τα δεδομένα που δίνονται παρακάτω -προσοχή τα δεδομένα πρέπει να καταχωρηθούν στα κελιά που σας υποδεικνύεται. 

  A B C D E F G
  1
  2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
  3
  4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
  5
  6 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Τμήμα
  7 Σχολικό Έτος
  8 Τ Ο   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο   Τ Ο Υ   Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η
  9
  10 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΣΤ ΦΥΛΛΟ ΘΕΩΡΙΑΣ
  11 Θεωρία (…/7) Άσκηση H/Y (…/13) Άσκηση Η/Υ (…/20) Μνήμη RAM (…/10) Επεξεργαστής (…/5)
  12
  13
  14 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (τελική ανά γραπτή εξέταση)
  15
  16
  17 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ)
  18
  19 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  20
  21

   

  Για την συνέχεια της άσκησης απαιτείται να “κατεβάσετε” το αρχείο (βιβλίο εργασίας) που σας υποδεικνύεται παρακάτω και να συμπληρώστε σε αυτό όσα ζητούνται.

  Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω -η τελευταία μορφή αρχείου (.pdf) είναι για να δείτε απλά το περιεχόμενο του βιβλίου εργασίας.


  Λογισμικό Libre/Open Office Microsoft Excell
  File Name Αξιολόγηση Γραπτών.ods Αξιολόγηση Γραπτών.xlsx

  Αφού “κατέβει” το αρχείο ανοίξτε το χρησιμοποιώντας την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων που είναι εγκατεστημένη στο σύστημά σας. 

  Το φύλλο εργασίας που έχει λοιπόν “ανοίξει” αφορά εσάς και μόνο εσάς και γι’ αυτό απαιτείται να συμπληρώσετε τα στοιχεία εκείνα που σας αφορούν ή αν θέλετε σας περιγράφουν μοναδικά.

  Όσον αφορά τα κελιά της γραμμής 12 (ακριβώς κάτω από τον τύπο εξέτασης) θα καταχωρίσετε σε αυτά τους βαθμούς σας.

  Διευκρινήσεις

  Οι αριθμοί που εμφανίζονται ως παρονομαστές στα κελιά της γραμμής 15 αφορούν την μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να δοθεί σε κάθε γραπτή εξέταση.
  Παραδείγματος χάριν για το διαγώνισμα μπορεί να δοθεί ως μέγιστος βαθμός για την θεωρία το 7 και για την άσκηση το 13, ενώ για
  το φύλλο θεωρίας της μνήμης Ram η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να δοθεί είναι 10 μονάδες (…/10), κ.ο.κ.

  Α.2 Παρατηρήστε (καθώς καταχωρείται τους βαθμούς) πως αλλάζουν τα κελιά που υπολογίζουν την τελική βαθμολογία (ανά γραπτή εξέταση) καθώς και την (διαμορφωμένη βάσει συντελεστών) βαθμολογία.

  Α.3 Μπορείτε να “δείτε” τους μαθηματικούς τύπους που δίνουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα; Περιγράψτε τι πρέπει να κάνετε για να καταστεί αυτό εφικτό.


  Α.4 Δημιουργήστε/Εισάγετε ένα καινούριο φύλλο εργασίας. Αντιγράψτε σε αυτό το περιεχόμενο των κελιών (του Φύλλου 1) μέχρι και την γραμμή 14. Η συνέχεια της άσκησης (εκτός αν κάτι άλλο αναφέρεται παρακάτω) θα αφορά το νέο φύλλο εργασίας.

  Α.5 Δημιουργήστε γράφημα τύπου Χ – Υ διασπορά (X – Y Scatter) επιλέγοντας ως δεδομένα τα (κενά βαθμολογιών) κελιά της γραμμής 15 (στήλες B έως F). Τοποθετήστε το (κενό περιεχομένου γράφημα) δεξιά των δεδομένων του φύλλου εργασίας. Παρακολουθήστε πως οι αλλαγές που θα πραγματοποιήσετε (σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν) θα επηρεάσουν το γράφημά σας.

  Α.6 Αποθηκεύστε στο φάκελο εργασίας σας δίνοντας ως όνομα αρχείου Αυτοαξιολόγηση -το επώνυμό σας με κεφαλαία γράμματα.

  Για την συνέχεια:

  Β.1 Θα υπολογίσετε την τελική (ανά τύπο γραπτής εξέτασης) βαθμολογία, ξεκινώντας από το διαγώνισμα.

  Υπόδειξη

  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κατανομή της βαθμολογίας, είναι (προφανές) ότι η τελική (συνολική) βαθμολογία του διαγωνίσματος προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών θεωρίας και άσκησης Η/Υ.

  Β.2 Για τον σκοπό αυτό κάντε κλικ στο κατάλληλο κελί της γραμμής 15 και πληκτρολογήστε,

  = b12 + c12

  Πατήστε Enter. Τι παρατηρείτε; Αλλάξτε έναν από τους δύο βαθμούς που αφορούν το διαγώνισμα; Πως αυτή η αλλαγή επηρεάζει τα αποτελέσματα του κελιού που μόλις πριν ενημερώσατε; Πληκτρολογήστε παρακάτω τις απαντήσεις σας.


  Ακυρώστε/Αναιρέστε την τελευταία ενέργεια ώστε να “επανέρθουν” οι κανονικοί βαθμοί σας.

  Β.3 Επαναλάβετε την διαδικασία (υπολογισμού) προκειμένου να εμφανιστεί στα σωστά κελιά η βαθμολογία (τελική) που αφορά στην μελέτη της κάθε μιας από τις δύο ενότητες της θεωρίας.

  Χρήσιμες Διευκρινήσεις

  Η βαθμολογία σε καθεμία από τις δύο ενότητες θεωρίας δεν είναι διαμορφωμένη με άριστα το 20. Συνεπώς, προκειμένου να υπολογιστεί η τελική βαθμολογία είναι απαραίτητο ο κάθε βαθμός να πολλαπλασιαστεί με τον κατάλληλο παράγοντα πρώτα. Η μορφή του τύπου που περιγράφεται είναι:

  Κελί (αποτελέσματος) E15 F15
  μορφή τύπου e12 * α f12 * β

  όπου α ο παράγοντας της ενότητας Μνήμη RAM, και β ο παράγοντας της ενότητας Επεξεργαστής. Οι δύο παράγοντες πρέπει να βρεθούν από σας και μετά να προχωρήσετε στην εισαγωγή του τύπου.

  Β.4 Ο βαθμός του τεστ αυτούσιος πρέπει να συμπληρωθεί στο κελί D15 -δεν θα κάνετε αντιγραφή. Πολύ απλά θα γράψετε:

  = d12

  Β.5 Αλλάξτε τους βαθμούς που έχουν καταχωρηθεί στην γραμμή 12. Περιγράψτε τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε όλο το φύλλο εργασίας.


  Ολοκληρώνοντας

  Γ.1 Αντιγράψτε στην περιοχή κελιών B17:F17 το κείμενο της ίδιας περιοχής από το Φύλλο 1. Στην γραμμή 18 θα υπολογίσουμε την βαθμολογία κάθε τύπου εξέτασης διαμορφωμένη βάσει των συντελεστών (βαρύτητας) που δίνονται παρακάτω.

  Τύπος εξέτασης Διαγώνισμα Τεστ Φύλλο Θεωρίας
  Συντελεστής 50% 30% 20%

  Γ.2 Ας υπολογίσουμε (αρχικά) την διαμορφωμένη για το τεστ βαθμολογία –η επιλογή είναι εντελώς τυχαία. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα επιβάλει  την πράξη του πολλαπλασιασμού μεταξύ του σωστού κελιού της γραμμής 15 και του αντίστοιχου συντελεστή βαρύτητας.

  Γ.3 Στο κελί D18 γράφουμε τον αντίστοιχο τύπο:

  = d15 * ……… (συμπληρώστε μόνοι σας)

  Γ.4 Εργαζόμενοι κατά τον ίδιο τρόπο διαμορφώστε και τις υπόλοιπες βαθμολογίες.

  Σημαντική παρατήρηση

  Οι ενότητες που αφορούν τα φύλλα θεωρίας είναι δύο (όπως φυσικά και οι βαθμολογίες). Ο συντελεστής 20% λοιπόν που δίνεται στον πίνακα πρέπει να εφαρμοστεί στον μέσο όρο των δύο βαθμολογιών (κελιά e15, f15) που προέκυψαν από την επεξεργασία που προηγήθηκε. Το τελικό αποτέλεσμα να εμφανιστεί στα (συγχωνευμένα από εσάς) κελιά e18, f18.

  Η παρατήρηση που μόλις διατυπώθηκε πως επηρεάζει τους υπολογισμούς που πρέπει να γίνουν;


  Γ.5 Τέλος, το άθροισμα των διαμορφωμένων βαθμολογιών θα πρέπει να εμφανιστεί στο κελί F20 -είναι η συνολική σας βαθμολογία. Συμπληρώστε τον σωστό τύπο.

  Νέο φύλλο εργασίας θα δημιουργήσετε που θα είναι αντίγραφο του αρχικού φύλλου εργασίας. Σε αυτό οι συντελεστές βαρύτητας θα πρέπει να δοθούν σε συγκεκριμμένα κελιά (βλέπε παρακάτω). Αφού δημιουργήσετε λοιπόν το νέο φύλλο εργασίας θα πρέπει να επαναλάβετε τους υπολογισμούς (αυτό αφορά μόνο την διαμορφωμένη βαθμολογία) κάνοντας αναφορά στα κελιά που περιέχουν τους αντίστοιχους για κάθε τύπο εξέτασης συντελεστές.

  Τι πρέπει να κάνω

  Σκεφθείτε αρχικά, προβληματιστείτε ακολούθως, αποφασίστε προσεκτικά, υλοποιήστε εν τέλει.
  Δεν θα διαγράψετε κάτι (αρχικά) απ’ όσα ήδη έχουν γίνει στην προηγούμενη άσκηση. Η γραμμή (14) που χρειάζεστε για να πληκτρολογήσετε τους συντελεστές βαρύτητας θα εισαχθεί δίνοντας την κατάλληλη εντολή.

  Αφού έχετε εισάγει την κενή γραμμή που αναφέρθηκε, το φύλλο σας πρέπει να δείχνει όπως παρακάτω.

  A B C D E F G
  1
  2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
  3
  4 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
  5
  6 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ τμήμα
  7 Σχολικό έτος
  8 Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η  Β   Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ
  9
  10 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΣΤ ΦΥΛΛΟ ΘΕΩΡΙΑΣ
  11 Θεωρία (…/7) Άσκηση HY (…/13) Άσκηση ΗΥ (…/20) Μνήμη RAM (…/10) Επεξεργαστής (…/5)
  12
  13 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
  14 50% 30% 10% 10%
  15 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (συνολική ανά γραπτή εξέταση)
  16
  17
  18 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ)
  19
  20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  21
  22

  Ολοκληρώστε την άσκηση υπολογίζοντας στα κατάλληλα κελιά την διαμορφωμένη (με βάση τους συντελεστές βαρύτητας) βαθμολογία -να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που έχετε εισάγει στη γραμμή 14.

  Σχολιάστε τα αποτελέσματα.


  Διατυπώστε απορίες.


  Ο πίνακας που ακολουθεί αφορά την επίδοση ενός μαθητή σε τρεις γραπτές δοκιμασίες (διαγώνισμα, τεστ, και φύλλο εργασίας). Υλοποιήστε όσα παρακάτω ζητούνται.

  Α. Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων και καταχωρήστε σε αυτή τα δεδομένα που εμφανίζονται στον πίνακα.

  Σημαντικό -Διαβάστε πριν ξεκινήσετε

  Στο φύλλο εργασίας και στα κατάλληλα κελιά θα καταχωρήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

  Επίσης στα κελιά που εμφανίζεται η ένδειξη:

  (συμπληρώστε) θα πρέπει να δοθούν από εσάς βαθμολογίες (της επιλογής σας),

  (υπολογίστε) θα πρέπει να γραφούν οι σωστοί τύποι υπολογισμού όσων στην αμέσως προηγούμενη γραμμή περιγράφονται,
  ήτοι,

  σε κάθε γραπτή δοκιμασία να υπολογιστεί η συνολική βαθμολογία (ως το άθροισμα των βαθμολογιών των επιμέρους θεμάτων), όπως επίσης και η διαμορφωμένη (σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας/ποσοστά) βαθμολογία. Τέλος οι διαμορφωμένες βαθμολογίες αθροίζονται και το αποτέλεσμα είναι η τελική βαθμολογία του μαθητή.

  Μονάδες 5 

  A B C D E F
  1
  2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
  3
  4 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ
  5
  6 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ τμήμα
  7 Σχολικό έτος
  8 Ο  Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Σ
  9 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΣΤ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  10 45% 35% …..%
  11 Θέμα Βαθμολογία Θέμα Βαθμολογία Βαθμολογία
  12 Α (συμπληρώστε) Α (συμπληρώστε) (συμπληρώστε)
  13 Β (συμπληρώστε) Β (συμπληρώστε)
  14 Γ (συμπληρώστε)
  15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ανά γραπτή εξέταση)
  16 (υπολογίστε) (υπολογίστε) (υπολογίστε)
  17 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ)
  18 (υπολογίστε) (υπολογίστε) (υπολογίστε)
  19 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  20 (υπολογίστε)

  Β. Υπολογίστε για κάθε τύπο γραπτής εξέτασης:

  1. την συνολική βαθμολογία -οι τύποι υπολογισμού να γραφούν στα κατάλληλα κελιά της στήλης που εμφανίζονται οι αντίστοιχες βαθμολογίες.

  2. την διαμορφωμένη βαθμολογία -να ληφθούν υπ’ όψιν οι συντελεστές βαρύτητας (ποσοστά) που δίνονται.

  3. την τελική βαθμολογία.

  Μονάδες 15

   

  Υπόδειξη

  Στους τύπους υπολογισμού που θα γράψετε θα υπάρχει οπωσδήποτε αναφορά στα κελιά που περιέχουν τα (προς επεξεργασία) δεδομένα.

 • Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Κ Ε Σ   Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ

  Πληκτρολογήστε/καταχωρίστε σε μία εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων τα δεδομένα που δίνονται παρακάτω. Η γραμμή 14 αφορά εσάς και θα συμπληρωθεί με τα στοιχεία σας, δίνοντας το ονοματεπώνυμο σας και ένα (τυχαίο/οποιοδήποτε) κεφάλαιο και χρόνο κατάθεσης.

  A B C D
  1 ABC   I n t e r n a t i o n a l   Bank of Greece
  2
  3
  4
  5
  6

  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Κ Α Τ Α Θ Ε Τ Ω Ν  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ

  7 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
  (μήνες)
  8 Παπαδημητρίου Νικόλαος 68500

  12

  9 Αλεξανδρίδης Μάριος 120000 35
  10 Στεργιάδης Νικόλαος 5370 6
  11 Νικολάου Ιωάννα 12280 18
  12 Μοσχίδης Αλέξανδρος 35125 1
  13
  14

  Α.1 Αφού ολοκληρώσετε την καταχώριση θα προχωρήσετε στους υπολογισμούς που αφορούν -για κάθε πελάτη ξεχωριστά:

  τόκο φόρο

  Σχετικά με τους απαιτούμενους υπολογισμούς

  Το ποσό των χρημάτων που κάποιος καταθέτει σε μία τράπεζα είναι γνωστά ως κεφάλαιο (κατάθεσης), το δε πρόσωπο που καταθέτει το κεφάλαιο ονομάζεται καταθέτης.

  Κάθε πράξη κατάθεσης έχει ως αποτέλεσμα, η τράπεζα να αποδίδει/πληρώνει (στον καταθέτη) ένα ποσό χρημάτων. Το ποσό αυτό ονομάζεται τόκος και ο υπολογισμός του,

  εξαρτάται (εκτός του κεφαλαίου κατάθεσης) από:
  α) τον χρόνο κατάθεσης β) το επιτόκιο
  στο παράδειγμά μας αφορά μήνες

  ορίζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%)
  και δηλώνει
  σε κεφάλαιο κατάθεσης 100 ευρώ το ποσό που θα αποδοθεί στον καταθέτη.

  Επιπλέον, επί του τόκου υπολογίζεται ένα ποσό χρημάτων (ως ποσοστό %) το οποίο αποδίδεται στο κράτος και ονομάζεται φόρος.

  Για τον υπολογισμό τόκων και φόρου ισχύουν (με την παραδοχή ότι επιτόκιο = 2%, ποσοστό φόρου = 15% και οι τόκοι δεν προστίθενται στο κεφάλαιο κατάθεσης) οι παρακάτω μαθηματικοί τύποι:

  Υπολογισμός τόκου φόρου
  τύπος κεφάλαιο * 2% * μήνες / 12 τόκος * 15%

  Εφαρμόστε τους παραπάνω τύπους σε κατάλληλα επιλεγμένα κελιά, ώστε για κάθε πελάτη να υπολογίσετε τον τόκο που δικαιούται να λάβει, και τον φόρο που του αναλογεί να πληρώσει. Σχετικοί τίτλοι (επικεφαλίδες) που περιγράφουν τα αποτελέσματα των υπολογισμών να αναγραφούν επίσης στα κατάλληλα κελιά.

  Εφαρμόστε τις μορφοποιήσεις που παρακάτω περιγράφονται:

  Περιοχή κελιών Μορφοποιήσεις
  Α1:D1, C3 : D3 Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο
  C3:D3 Έντονη, πλάγια γραφή
  C7, D7 Αναδίπλωση κειμένου στοίχιση κατακόρυφη κέντρο
  C8:C12 Στυλ: λογιστικής μονάδας (€) (μόνο Microsot Office)
  διαχωριστικό χιλιάδων (.)
  Α8:Α12 Στυλ κατηγορίας: γενική στοίχιση οριζόντια κέντρο
  D8:D12 Στυλ κατηγορίας: αριθμός 0 δεκαδικά ψηφία
  E8:F12 Στυλ: νομισματική μονάδα 1 δεκαδικό ψηφίο, σύμβολο
  A7:F7 Περίγραμμα πλαίσιο και πλέγμα χρώμα (περιγράμματος) πορτοκαλί
  C4:D5 Σκίαση κελιών πράσινο ελαφρύ Συγχώνευση, στοίχιση κέντρο

  Οι μορφοποιήσεις γραμματοσειράς που ζητούνται παρακάτω αφορούν (με την σειρά που εμφανίζονται):

  περιοχή κελιών, γραμματοσειρά,  μέγεθος,  χρώμα, Στυλ

  Α8:B14, Garamond, 14, γκρι, έντονη γραφή

  Α7:F7, Arial Black, 16, γαλάζιο, υπογράμμιση (διπλή)

  A1, Times New Roman, 18, έντονο πορτοκαλί, υπογράμμιση (κυματιστή)

  A6:D6, Avenir Next, 15, έντονο κόκκινο, διακεκομμένη

  C3:D3, Cambria, 14, έντονο, λευκό σε πράσινο φόντο, διακεκομμένη

  C8:D14, Symbol, 12, πράσινο, πλάγια γραφή

  Να εφαρμοστούν με προσοχή, όπως ακριβώς ζητούνται.

  Να δημιουργηθούν:

  Γράφημα στηλών πού να απεικονίζει για όλους τους καταθέτες Ονομ/νυμο, Τόκο, Φόρο.

  Γράφημα κυλίνδρων πού να περιλαμβάνει Ονομ/νυμο, Φόρο.

  Γράφημα πίτας που να απεικονίζει Ονομ/νυμο, Τόκο.

  Υπόδειξη

  Η επιλογή δεδομένων (όταν αυτή αφορά κελιά που δεν είναι γειτονικά/διαδοχικά) γίνεται επιλέγοντας με το ποντίκι την πρώτη περιοχή κελιών (αφορά γειτονικά κελιά) και συνεχίζοντας την επιλογή κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl (Control).

  Ε.1 Σε νέο φύλλο εργασίας καταχωρήστε τα δεδομένα της προηγούμενης άσκησης με τις παρακάτω αλλαγές.

  A B C D E F
  1 ABC   I n t e r n a t i o n a l   Bank of Greece
  2
  3
  4
  5
  6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  7
  8 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

   

  Παπαδημητρίου
  Νικόλαος
  Αλεξανδρίδης
  Μάριος

  Στεργιάδης
  Νικόλαος

  Νικολάου
  Ιωάννα

  Μοσχίδης
  Αλέξανδρος

  9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ (αρχικό) ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 68500 120000 5370 12280 35125
  10 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
  (μήνες)
  12 35 6 18 1
  11 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
  12 ΤΟΚΟΣ
  13 ΦΟΡΟΣ
  14 ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

  Επιπλέον των παραπάνω πληκτρολογήστε:

  στο κελί D3 την λέξη Επιτόκιο και στο διπλανό κελί τις λέξεις Ποσοστό Φόρου,

  στην γραμμή 4 τα ποσοστά που αντιστοιχούν στο επιτόκιο και στον φόρο (δεν έχουν αλλάξει –αναζητήστε τα στο Α μέρος της αρχικής άσκησης).

  Ε.2 Ολοκληρώστε την άσκηση υπολογίζοντας για κάθε καταθέτη όσα ζητούνται στις γραμμές 12 έως και 14.

  Προσοχή!!! Στους τύπους υπολογισμού που θα γράψετε να υπάρχει αναφορά στα κελιά που περιέχουν τα κατάλληλα δεδομένα.

  Διευκρίνηση

  Το τελικό κεφάλαιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά το συνολικό ποσό χρημάτων που ο καταθέτης θα λάβει από την τράπεζα, και υπολογίζεται, αφού στο αρχικό κεφάλαιο κατάθεσης προστεθεί ο τόκος και αφαιρεθεί ο φόρος.

 • Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Η   Π Ω Λ Η Σ Η Σ   Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν

  Για την άσκηση που ακολουθεί θα υποθέσουμε ότι είστε πελάτες μιας επιχείρησης η οποία εμπορεύεται προϊόντα τεχνολογίας. Κατά την επίσκεψη σας στο κατάστημα της επιχείρησης προχωράτε στην αγορά των προϊόντων που παρακάτω (Πίνακας 1) αναφέρονται. Η εταιρεία εκδίδει έντυπο αναλυτικό των αγορών σας (απόδειξη πώλησης). Πριν προχωρήσετε στην υλοποίηση της άσκησης σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε τις παρακάτω έννοιες.

  Επιχείρηση Πελάτης Τιμή προϊόντος Απόδειξη Έκπτωση Φόρος

  Υλοποιήστε όσα ζητούνται σε κάθε μία από τις περιπτώσεις που ακολουθούν.

  ΤΕΣΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ

  ΘΕΜΑΤΑ Α ΟΜΑΔΑ (Υπολογισμοί -βασικές πράξεις)

  Α.1 Δημιουργήστε ένα νέο βιβλίο εργασίας (νέο αρχείο) ανοίγοντας την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

  Μονάδα 1

  Α.2 Σε φύλλο εργασίας με όνομα “Αγορές” καταχωρήστε τα δεδομένα του πίνακα 1Α, συμπληρώνοντας στα στοιχεία πελάτη τα δικά σας στοιχεία -σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε ταχυδρομικό κώδικα (Τ.Κ.) προχωρήστε σε αναζήτησή του στο διαδίκτυο.

  Υπόδειξη: Να μεριμνήσετε ώστε τα τα δεδομένα που θα καταχωρίσετε στα κελιά του φύλλου εργασίας να είναι ευανάγνωστα.

  Μονάδες 5

  Α.3 Αποθηκεύστε το αρχείο στον φάκελο εργασίας σας.

  Μονάδα 1

  Πίνακας 1Α: Απόδειξη αγοράς προϊόντων

  A B C D E F G
  1 m y C o m p a n y   PS
  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
  2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
  3 Επώνυμο (συμπληρώστε) Όνομα (συμπληρώστε) Ημερομηνία (συμπληρώστε)
  4 Χώρα (συμπληρώστε) Πόλη (συμπληρώστε) Νο 512
  5 Διεύθυνση (συμπληρώστε) Τ.Κ. (συμπληρώστε)
  6
  7
  8
  9 Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα Τιμή μονάδας ΑΞΙΑ Ποσοστό
  Έκπτωσης
  ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
  10 Οθόνη 2 110,0 € 10%
  11 Πληκτρολόγιο 3 34,0 €
  12 Ηχεία 4 65,5 € 8%
  13 Δίσκος SSD 1 125,0 € 20%
  14 Ποντίκι 3 26,99 €
  15 Μικρόφωνο 2 18,0 € 5%
  16
  17
  18 ΣΥΝΟΛΑ …. ….
  19 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ……

  Για κάθε προϊόν να υπολογιστεί:

  Α.4 η αξία των χρημάτων που πρέπει να πληρώσετε: να ληφθεί υπ’ όψιν η ποσότητα και η τιμή που αντιστοιχεί στην αγορά ενός προϊόντος (τιμή μονάδας).

  Μονάδες 3

  Α.5 η έκπτωση: σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν έχει έκπτωση το αντίστοιχο κελί είναι κενό και άρα η έκπτωση ισούται με 0 (μηδέν).

  Μονάδες 2

  Α.6 η τελική αξία: αξία μειωμένη κατά το ποσό της έκπτωσης

  Μονάδες 3

  Ολοκληρώστε την άσκηση υπολογίζοντας:

  Α.7 τα σύνολα που ζητούνται στο τέλος του φύλλου εργασίας δηλαδή:

  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ
  έκπτωσης τελικής αξίας

  Μονάδες 4

  Α.8 το ποσό που τελικά θα πληρώσετε (πληρωτέο ποσό) για τις αγορές σας: σύνολο τελικής αξίας – σύνολο έκπτωσης.

  Μονάδες 2

  Αντιγράψτε τα δεδομένα της προηγούμενης περίπτωσης σε νέο φύλλο εργασίας με τις αλλαγές που υποδεικνύονται παρακάτω (Πίνακας 1Β).

  Πίνακας 1Β: Απόδειξη αγοράς προϊόντων

  A B C D E F
  1 myCompany PS
  Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Η   Π Ω Λ Η Σ Η Σ
  2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α   Π Ε Λ Α Τ Η Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α   Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Η Σ
  3 Όνομα (συμπληρώστε) Επώνυμο (συμπληρώστε) Ημερομηνία =TODAY()
  4 Πόλη (συμπληρώστε) Χώρα (συμπληρώστε) Νο =RANDBETWEEN(1;1000)
  5 Τ.Κ. (συμπληρώστε) Διεύθυνση (συμπληρώστε)
  6
  7 Ποσοστό Φ.Π.Α. 23%
  8
  9 Περιγραφή προϊόντος Ποσότητα Τιμή μονάδας ΑΞΙΑ Ποσοστό Έκπτωσης ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
  10 Οθόνη 2 110,0 € 10%
  11 Πληκτρολόγιο 3 34,0 €
  12 Ηχεία 4 65,5 € 8%
  13 Δίσκος SSD 1 125,0 € 20%
  14 Ποντίκι 3 26,99 €
  15 Μικρόφωνο 2 18,0 € 5%
  16
  17
  18 Σ Υ Ν Ο Λ Α …. ….
  19
  20 Φ.Π.Α. ….
  21 ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ……
  22
  23
  24

  Ευχαριστούμε για την προτίμηση! Καλή σας μέρα!!!

  Διαγράψτε τους τύπους που αναφέρονται στους υπολογισμούς που αφορούν τα προϊόντα μετά την γραμμή 11 -θα διατηρηθούν μόνο οι τύποι υπολογισμού για το πρώτο προϊόν.

  Συμπλήρωση τύπων

  Επιλέξτε το κελί που έχετε υπολογίσει την αξία του πρώτου προϊόντος. Θα ενεργήσετε τώρα με σκοπό ο τύπος υπολογισμού να συμπληρωθεί αυτόματα (από την ίδια την εφαρμογή) και στα υπόλοιπα κελιά του φύλλου εργασίας.

  Υλοποιήστε με προσοχή!!!

  Η επιλογή ενός κελιού του φύλλου εργασίας “δημιουργεί” μια κατάσταση την οποία διαπιστώνει άμεσα ο οποιοσδήποτε.

  Το περίγραμμα του κελιού εμφανίζεται έντονο και  στην κάτω δεξιά γωνία του ξεχωρίζει μία κουκίδα (συνήθως σχήματος τετραγώνου ).

  Κινείστε το ποντίκι με τρόπο ώστε ο δείκτης του να έρθει ακριβώς πάνω από την κουκίδα -ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε σταυρόνημα. Στο σημείο αυτό κάντε κλικ και “σύρετε” προς τα κάτω μέχρι το κελί που αντιστοιχεί στο τελευταίο προϊόν. Τι παρατηρείτε;

  Ολοκληρώστε την άσκηση υπολογίζοντας τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) -προσθέστε το αποτέλεσμα στο πληρωτέο ποσό.

 • Πληκτρολογήστε/καταχωρίστε σε μία εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων τα δεδομένα που δίνονται παρακάτω. Εναλλακτικά (αν ο χρόνος σας είναι περιορισμένος) μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου και να συνεχίσετε υλοποιώντας όσα ζητούνται.

  Η γραμμή 14 αφορά εσάς και θα συμπληρωθεί με τα στοιχεία σας, δίνοντας το ονοματεπώνυμο σας και βαθμολογία σε καθ’ ένα από τα μαθήματα που εμφανίζονται.

  A B C D E F G
  1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
  2
  3 Τάξη:  ………….
  4 Τμήμα:  …………
  5
  6

   

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

   

  7 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
  8 Παπαδημητρίου Νικόλαος

   

   

   

  9 Αλεξανδρίδης Μάριος      
  10 Στεργιάδης Νικόλαος      
  11 Νικολάου Ιωάννα      
  12 Μοσχίδης Αλέξανδρος      
  13
  14

  Διαβάστε προσεκτικά, κατανοήστε και εφαρμόστε όσα παρακάτω περιγράφονται.

  Θα υπολογίσετε για κάθε μαθητή τον μέσο όρο βαθμολογίας. Ο υπολογισμός του μέσου όρου μιας περιοχής κελιών μπορεί να πραγματοποιηθεί αθροίζοντας τις τιμές των κελιών και διαιρώντας με το πλήθος τους. Για τον πρώτο μαθητή έτσι θα έχουμε:

  = (c8 + d8 + e8 + f8) / 4

  Για τον υπολογισμό του αθροίσματος μιας περιοχής κελιών μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί η έκφραση sum -διαθέσιμη στην εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων. Η ολοκληρωμένη σύνταξή της απαιτεί να δοθεί επιπλέον και η περιοχή κελιών της οποίας το άθροισμα (των τιμών) απαιτείται να υπολογιαστεί. 

  Έτσι λοιπόν  για τον υπολογισμό της μέσης βαθμολογίας του δεύτερου μαθητή θα έχουμε:

  =sum(c9 : f9) / 4

  Σχόλιο

  Οι εκφράσεις της παραπάνω μορφής είναι γνωστές στο ευρύ κοινό ως συναρτήσεις.

  Εν προκειμένω η συνάρτηση sum δέχεται εντός παρενθέσεως (ως όρισμα) την περιοχή κελιών των οποίων τις τιμές πρέπει να αθροίσει.

  Κατά τον ίδιο τρόπο για τον υπολογισμό του πλήθους των μαθημάτων (τον παρονομαστή δηλαδή της διαίρεσης) μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνάρτηση count -η σύνταξη της διαφέρει (από την sum) μόνος ως προς το όνομα. Θα είναι λοιπόν (για τον τρίτο μαθητή):

  = sum(c10 : f10) / count(c10 : f10)

  Υπολογίστε κατά τον ίδιο τρόπο το μέσο όρο βαθμολογίας του επόμενου στη σειρά μαθητή.

  Τελειώνοντας την μελέτη μας στον υπολογισμό της μέσης τιμής επιβάλεται μια αναφορά στην κατεξοχήν συνάρτηση υπολογισμού του μέσου όρου -που διατίθεται σε όλες τις εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων- και είναι η συνάρτηση average. Η σύνταξη της είναι παρόμοια με των δύο προαναφερόμενων συναρτήσεων. Έτσι λοιπόν η πληκτρολόγηση (στο σωστό κελί) της έκφρασης,

  = average(c12 : f12)

  θα δώσει ως αποτέλεσμα τον μέσο όρο βαθμολογίας του μαθητή του οποίου οι βαθμολογίες εμφανίζονται στην περιοχή κελιών που αναγράφεται στην έκφραση. Ολοκληρώστε την άσκηση υπολογίζοντας τους μέσους όρους βαθμολογίας χρησιμοποιώντας την συνάρτηση average για τους υπόλοιπους μαθητές.

  Εργαζόμενοι (κατά τον ίδιο τρόπο) θα υπολογίσετε την μεγαλύτερη (συνάρτηση max) και μικρότερη (συνάρτηση min) βαθμολογία κάθε μαθήματος.

  Υπόδειξη

  Των αποτελεσμάτων που ζητούνται να προηγηθεί η πληκτρολόγηση (σε κατάλληλα κελιά) ενημερωτικού κειμένου.

  Να μην γίνουν οι παρακάτω μορφοποιήσεις.

  Περιοχή κελιών Μορφοποίηση.

  A1:G1

  Ελεγχος κελλιών Συγχώνευση.

  Στοίχιση Κέντρο.

  Μέγεθος Γραμματοσειράς 16.

  Γραμματοσειρά Arial Greek.

  B2:B3

  Στοίχιση Κέντρο.

  Μέγεθος Γραμματοσειράς: 14.

  Γραμματοσειρά Garamond

  C2, C3

  Στοίχιση οριζόντια Συμπλήρωση

  B4:G9

  Μέγεθος Γραμματοσειράς: 12.

  Γραμματοσειρά Times New Roman Greek.

  Στοίχιση οριζ. – κατακόρυφη Κέντρο

  Προσανατολισμός 450.

  Nα δημιουργηθεί επίσης το περίγραμμα μορφής πλαισίου και πλέγματος εκτός της 1ης γραμμής. και να μπουν μοτίβα της επιλογής σας στο φύλλο εργασίας.

 • Να  επεξεργαστείτε σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται  το παρακάτω φύλλο εργασίας.

  Α

  Β

  C

  D

  E

  F

  G

  1

  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

  2

  Εκθεση Πωλήσεων

  3

  Ετος 2000

  Ποσοστό Προμήθειας

  0,15

  4 ΠΩΛΗΣΕΙΣ (σε χιλιάδες ευρώ)
  5

  ΠΟΛΗ

  ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

  ΧΕΙΜΩΝΑΣ

  ΑΝΟΙΞΗ

  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

  ΣΥΝΟΛΟ

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

  6

  Χανιά

  22,3

  25,66

  24,1

  25,66

  7

  Κόρινθος

  12,56

  13,44

  14,53

  15,32

  8

  Θεσσαλονίκη

  34,62

  35,33

  36,41

  37,21

  9

  Πειραιάς

  32,88

  36,731

  37,61

  39,95

  10

  Αθήνα

  45,32

  40,12

  43,98

  45,35

  11

  Πάτρα

  23,17

  24,117

  25,11

  16,34

  12

  Ηράκλειο

  19,87

  20,432

  24,77

  26,99

  13

  Βόλος

  10,6

  18,33

  17,33

  16,33

  14
  15

  Σύνολα εποχών

  16

  Μέσος Ορος

  17

  Ελάχιστη τιμή

  18

  Μέγιστη τιμή

  19

  Να υπολογιστούν τα παρακάτω :

  Το σύνολο των πωλήσεων για κάθε πόλη (F6:F13).

  Το σύνολο των πωλήσεων για όλες τις πόλεις και όλες όλες τις εποχές (B15:E15).

  Το σύνολο των πωλήσεων για κάθε εποχή (στήλες B, C, D, E).

  Μέσος όρος πωλήσεων για κάθε εποχή (B16:E16).

  Η ελάχιστη τιμή πώλησης για κάθε εποχή (B17:E17).

  Η μέγιστη τιμή πώλησης για κάθε εποχή (B18:E18).

  Προμήθεια επί του συνόλου των πωλήσεων για κάθε πόλη (G6:G13).

  Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω μορφοποιήσεις για τις αναφερόμενες περιοχές κελιών:

  ΑριθμόςΣτοίχιση

  Β6 : G13 Νομισματική Μονάδα, 2 δεκαδικά ψηφία, σύμβολο Δρχ.

  F3 : Ποσοστό.

  Α5 : G5 Στοίχιση Κέντρο, Προσανατολισμός κατακόρυφος.

  Α6 : G13 Περίγραμμα πλαίσιο και πλέγμα, χρώμμα γραμμής κόκκινο.

  Α1 : G1 Συγχώνευση και στοίχιση στο κέντρο.

  Α2 : G2 Στοίχιση οριζόντια, κέντρο επιλεγμένης περιοχής.

  Μορφοποίηση γραμματοσειράς

  Γραμματοσειρά Στυλ Μέγεθος Χρώμμα Υπογράμμιση

  A5 : G5 Garamond 13 Γαλάζιο Μονή Λογιστική

  F3 : Arial Greek Πλάγια 12 Ροζ Διπλή Λογιστική

  A6 : A13 Ms Sans Serif 16 Μαύρο

  A1 : G2 System 10 Καφέ Μονή

  Επίσης να δημιουργηθούν τα παρακάτω γραφήματα.

  Γράφημα ράβδων που να περιλαμβάνει Πόλεις και Σύνολα.

  Γράφημα στηλών που να περιλαμβάνει Πόλεις και πωλήσεις εποχών Ανοιξη, Καλοκαίρι.

  Γράφημα πίτας που να περιλαμβάνει Εποχές και Μέσο όρο πωλήσεων.

Permanent link to this article: https://pervolischool.edu.gr/computer-science/office-apps/spreadsheets-2/