Η Κύρια Μνήμη

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ 

ΠεριγραφήΧαρακτηριστικάΤεστ

Η  Κ Υ Ρ Ι Α  Μ Ν Η Μ Η

Κύρια Μνήμη

Είναι η μνήμη στην οποία τοποθετούνται δεδομένα και εντολές, πριν σταλούν στον επεξεργαστή καθώς και αμέσως μετά την επεξεργασία. Είναι απαραίτητη για κάθε υπολογιστή. Μπορεί να διακριθεί σε RAM και ROM.

RAM ή Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (Random Access Memory)

Είναι η μνήμη που χρησιμοποιείται περισσότερο στον υπολογιστή. Οποιοδήποτε πρόγραμμα χρησιμοποιήσουμε ή οποιαδήποτε εργασία κάνουμε αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη αυτή. Αποτελείται από ολοκληρωμένα κυκλώματα (τσιπ-chip), τα οποία τοποθετούνται στη μητρική πλακέτα σε μορφή μικρής κάρτας που ονομάζεται κάρτα μνήμης.


Από το βιβλίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου,  των Αριστείδη Αράπογλου, Χρίστου Μαβόγλου, Ηλία Οικονομάκου, Κων/νου Φύτρου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2006

Κεφάλαιο 2 Το εσωτερικό του Υπολογιστή/2.1 Ο Προσωπικός Υπολογιστής εσωτερικά

Χ A Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι ΣΤ Ι Κ Α  Κ Υ Ρ Ι Α Σ   Μ Ν Η Μ Η Σ

Μνήμη RAM ή Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (Random Access Memory)

Κάθε κάρτα μνήμης έχει συγκεκριμένη χωρητικότητα που μετριέται σε MB ή GB. Η απόδοση ενός υπολογιστή μπορεί να βελτιωθεί, αν αυξηθεί το μέγεθος της μνήμης RAM προσθέτοντας επιπλέον κάρτες μνήμης.

Η μνήμη RAM, όμως, έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα: οτιδήποτε περιέχει, χάνεται μόλις διακοπεί η τροφοδοσία του υπολογιστή με ηλεκτρικό ρεύμα.


Από το βιβλίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου,  των Αριστείδη Αράπογλου, Χρίστου Μαβόγλου, Ηλία Οικονομάκου, Κων/νου Φύτρου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», 2006

Κεφάλαιο 2 Το εσωτερικό του Υπολογιστή/2.1 Ο Προσωπικός Υπολογιστής εσωτερικά

ΤΕΣΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ – ΕΠΙΠΕΔΟ Β‘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Σχολείο: ________________________________    Ημερομηνία: _______________

Ονοματεπώνυμο: ___________________________________________________________ Τμήμα ______ Α.Κ. ____

ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα A

Α.1 Ανοίξτε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων που είναι διαθέσιμη στο σύστημά σας ή εναλλακτικά (και ακόμη καλύτερα)

κάντε κλικ εδώ

για να “κατεβάσετε” το αρχείο εργασίας στο οποίο θα υλοποιήσετε όσα παρακάτω ζητούνται. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης του αρχείου εντοπίστε το (φάκελος Λήψεις ή Downloads) στον υπολογιστή σας και ανοίξτε το. Συναινέστε στο να ενεργοποιηθούν οι μακροεντολές (είναι απολύτως ασφαλές και απαραίτητο για να υπολογιστεί η βαθμολογία σας).    (Μονάδα 1)

Α.2 Aποθηκεύστε στο γνώριμό σας φάκελο με όνομα αρχείου RAM History (Part A). Φροντίστε για την συνέχεια να αποθηκεύετε τις αλλαγές που πραγματοποιείτε.             (Μονάδα 1)

Α.3 Πληκτρολογήστε τα παρακάτω δεδομένα στα κελιά που σας υποδεικνύεται.             (Μονάδες 5)

A

B

C

1

Ram History A

 

2

 

 

3

Processor

Capacity (MB)

4

8086

1

5

80286

16

6

80386

4096

7

80486

4096

8

Pentium

4096

Θέμα Β

Β.1 Για την περιοχή κελιών A1:C1, προχωρήστε σε συγχώνευση, ορίστε γραμματοσειρά Times New Roman, έντονη γραφή και μέγεθος γραμματοσειράς 24.             (Μονάδες 2)

Β.2 Προσαρμόστε (αν αυτό απαιτείται) το ύψος της γραμμής 1 ώστε να είναι ευανάγνωστο το κείμενο.         (Μονάδα 1)

Β.3 Προσθέστε πριν την λέξη Capacity στο κελί C3 την λέξη Maximum.           (Μονάδα 1)

Β.4 Ρυθμίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς των κελιών B3:C3 σε 18 και ρυθμίστε (αν είναι απαραίτητο) το πλάτος των στηλών.         (Μονάδες 2)

Β.5  Διαγράψτε την  λέξη Processor και στη θέση της πληκτρολογήστε τις λέξεις CPU Model.             (Μονάδα 1)

Β.6  Εφαρμόστε πλάγια γραφή στα κελιά που αναγράφονται τα μοντέλα των επεξεργαστών.             (Μονάδα 1)

Β.7 Στοιχίστε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στις (μέγιστες) χωρητικότητες δεξιά και τα αντίστοιχα μοντέλα επεξεργαστών στο κέντρο.            (Μονάδα 1)

Β.8  Τροποποιήστε την μορφή του περιεχομένου των κελιών B3 και C3 ώστε το κείμενο να εμφανίζεται υπογραμμισμένο (Μονάδα 1).

Θέμα Γ

Γ.1 Δημιουργήστε γράφημα/διάγραμμα (της αρεσκείας σας) που να απεικονίζει τα περιεχόμενα της περιοχής κελιών C3:C8.             (Μονάδες 2)

Γ.2 Αποθηκεύστε τις αλλαγές και αναμείνατε τις τελικές οδηγίες για την παράδοση του τεστ -κλικ στο πρώτο εικονίδιο (Check_Test) πάνω αριστερά της γραμμής εργαλείων .             (Μονάδα 1)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Permanent link to this article: https://pervolischool.edu.gr/computer-science/computers-intro/main-memory/