ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

 

Στο κεφάλαιο αυτό ορίζεται η έννοια του αλγόριθμου. Περιγράφονται οι βασικές εντολές εισόδου και εξόδου καθώς και η εντολή απόδοσης τιμής. Τα προβλήματα που συναντώνται  επιλύονται χρησιμοποιώντας ακολουθιακή δομή εντολών.

ΑΕΠΠ

Κεφ. 2 Αλγόριθμοι – Ψευδογλώσσα,

Κεφ 7 Πρόγραμμα – ΓΛΩΣΣΑ

 

 

Permanent link to this article: https://pervolischool.edu.gr/computer-science/algorithms/sequence/