Προσδιορισμός Τιμών

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1ΓΓΕΛ

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΙΜΗ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΔραστηριότητεςΕρωτήσεις ΚατανόησηςΠροβλήματα ΑπλάΣύνθετα Προβλήματα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1ΓΓΕΛ

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΙΜΗ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ Η.Υ.

Στο περιβάλλον του λογισμικού Geogebra που ακολουθεί παριστάνονται γραφικά οι γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς στην αγορά ενός αγαθού Χ. Έργο σας να μελετήσετε την σχέση μεταξύ τιμής και ποσότητας (ζητούμενης και προσφερόμενης).

Καλείστε να ασκηθείτε στην κάθε δραστηριότητα υλοποιώντας όσα κάθε φορά περιγράφονται.

 

 

 •  

  Δραστηριότητα 1 


  1- Ξεκινήστε διατυπώντας για τα δεδομένα του διαγράμματος τις εξισώσεις προσφοράς και ζήτησης. Θα είναι :

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  2- Εντοπίστε το σημείο τομής Q0 ζητούμενης και προσφερόμενης ποσότητας καθώς και την τιμή P0 στην οποία αυτό αντιστοιχεί.

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  3- Εργαζόμενοι στην καμπύλη ζήτησης αποκλειστικά και μόνο προκαλέστε:

  • παράλληλη μετατόπιση προς τα δεξιά.
  • μείωση της ζητούμενης ποσότητας.

  Παρατηρήστε τις αλλαγές στο διάγραμμα. Πως επηρεάζεται η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας; Συμπληρώστε τον πίνακα προκειμένου να διευκολυνθείτε στη μελέτη σας.

   

  Πίνακας 1.1: Μεταβολή της ζήτησης

  QS QD P0 Q0
         
         
         
         
         

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  4- Δίνονται οι εξισώσεις προσφοράς και ζήτησης στην αγορά ενός αγαθού. Είναι:

   QD = 180 – 2P

  QS = 90 + P

  Εκτελέστε τις κατάλληλες ενέργειες στο περιβάλλον εργασίας του λογισμικού ώστε να ισχύουν τα παραπάνω.

  5- Ποια η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας του αγαθού;

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  6- Τι πρέπει να αλλάξει στην καμπύλη προσφοράς ώστε με αμετάβλητη την καμπύλη ζήτησης να προκληθεί:

  • μείωση της τιμής και αύξηση της ποσότητας ισορροπίας;
  • αύξηση της τιμής και μείωση της ποσότητας ισορροπίας;

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

   

 •  

  Δραστηριότητα 2


   

  1- Έστω  QD = 250 – P και QS = 10 + P οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς στην αγορά ενός αγαθού. Αν P = 80 η τιμή του ίδιου αγαθού τότε, η προσφερόμενη ποσότητα είναι …….. μονάδες και η ποσότητα που ζητείται είναι ……… μονάδες. Συγκρίντε με την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

   

  2- Επιχειρήστε αλλαγή τιμής σε P = 160. Συγκρίντε ξανά και σχολιάστε τα αποτελέσματα.

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  3- Για διάφορες τιμές το P συμπληρώστε τον πίνακα 2.1 

  Πίνακας 2.1: Μεταβολή της τιμής

  P QD QS

  P0

  (Τιμή ισορροπίας)

  Q0

  (Ποσότητα ισορροπίας)

   80        
  160         
           
           
           
           
           

  4- Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε :

  • έλλειμα ζήτησης
  • πλεόνασμα προσφοράς

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________________________

   

   

   

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1ΓΓΕΛ

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΙΜΗ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

 

 

 

 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1ΓΓΕΛ

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΙΜΗ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ Η.Υ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 

 

 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1ΓΓΕΛ

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΙΜΗ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ Η.Υ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 

 

 

Permanent link to this article: https://pervolischool.edu.gr/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%b1/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b9%ce%bc%cf%8e%ce%bd/