Τριγωνομετρικοί Αριθμοί-Επαναληπτικές Ασκήσεις

Να υπολογιστούν οι τριγωνομετρικοί αριθμοί (ημίτονο, συνημίτονο, εφαπτομένη) των γωνιών που παρακάτω αναφέρονται χωρίς την χρήση υπολογιστή.

\(  \begin {array} {llllll}
\color {#ff6600} { \mathcal { iii) }} \: 60^ο  &
\color {#ff6600} { \mathcal { iv) }} \: -\cfrac {2π} {3}  &
​\color {#ff6600} { \mathcal { v) }} \: \cfrac {π} {4}  &
\color {#ff6600} { \mathcal { vi) }} \: \cfrac {5π} {4} & \\[3ex] \color {#ff6600} { \mathcal { iii) }} \: – \cfrac {π} {6}  &
\color {#ff6600} { \mathcal { iv) }} \: 150^o  &
​\color {#ff6600} { \mathcal { v) }} \: – \cfrac {π} {2}  &
\color {#ff6600} { \mathcal { vi) }} \: \cfrac {π} {2} & \\[3ex] \color {#ff6600} { \mathcal { iii) }} \: 225^o  &
\color {#ff6600} { \mathcal { iii) }} \: -225^o  &
\color {#ff6600} { \mathcal { iii) }} \:  300^o &
\color {#ff6600} { \mathcal { iii) }} \:  330^o &   \\[3ex] \color {#ff6600} { \mathcal { iii) }} \:  750^o &
\color {#ff6600} { \mathcal { iii) }} \:  510^o &
​\color {#ff6600} { \mathcal { v) }} \: \cfrac {10π} {3}  &
\color {#ff6600} { \mathcal { v) }} \: \cfrac {17π} {3}  &
\end {array}  \)

Permanent link to this article: http://pervolischool.edu.gr/mathematics/%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%af%ce%b1/%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7/