Ε – Σύνδεσμοι υπερκειμένου

HTML

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Μάθημα 1ο

 • Γενική σύνταξη 

  <a href =”προορισμόςtarget =……….> κείμενο ή εικόνα συνδέσμου </a>

   

   target = _self

  _blank

  _top

  _parent

   

  Σύνδεσμος προς μια Web σελίδα

  αποθηκευμένη στο διαδίκτυο

  <a href =”διεύθυνση ιστοσελίδας”> κείμενο συνδέσμου </a>

  <a href =”διεύθυνση ιστοσελίδας”> <img src=”αρχείο εικόνας”> </a>

  αποθηκευμένη στον υπολογιστή

  <a href =”διαδρομή/’όνομα αρχείου”> κείμενο συνδέσμου </a>

  <a href =”διαδρομή/’όνομα αρχείου”> <img src=”αρχείο εικόνας”> </a>

   

  Σύνδεσμος προς πολυμεσικά αρχεία 

  Εικόνας 

  <a href =”διαδρομή/αρχείο εικόνας”> κείμενο συνδέσμου </a>

  <a href =”διαδρομή/αρχείο εικόνας”> img src=”αρχείο εικόνας”> </a>

  Ήχου

  <a href =”διαδρομή/αρχείο ήχου”> κείμενο συνδέσμου </a>

  <a href =”διαδρομή/αρχείο ήχου”> img src=”αρχείο εικόνας”> </a>

  Βίντεο

  <a href =”διαδρομή/αρχείο βίντεο”> κείμενο συνδέσμου </a>

  <a href =”διαδρομή/αρχείο βίντεο”> img src=”αρχείο εικόνας”> </a>

   

  Σύνδεσμος προς οποιοδήποτε αρχείο 

  <a href =” διαδρομή/όνομα αρχείου”> κείμενο συνδέσμου </a>

   

  Σύνδεσμος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

  <a href =”mailto:διεύθυνση e-mail”> κείμενο συνδέσμου </a>

  <a href=”mailto:διεύθυνση e-mail?subject=Θέμα e-mail”>κείμενο συνδέσμου </a> 

  Σύνδεσμοι σε σημεία μέσα στην ίδια ιστοσελίδα 

  Παραδειγμα

  Σύνδεσμος προς μια Web σελίδα

  αποθηκευμένη στο διαδίκτυο

  <a href =”www.google.gr”>Δημοφιλής Μηχανή Αναζήτησης</a>

   

  Σύνδεσμος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  <a href =”mailto:pervolisch@gmail.com”>κείμενο συνδέσμου </a>

 • Πληκτρολογήστε το παρακάτω (αρχικό κείμενο) κείμενο προσθέτοντας συνδέσμους υπερκειμένου που να οδηγούν σε ιστοσελίδες της επιλογής σας στο διαδίκτυο.

  Όνομα αρχείου: Η ταφή του Πάυλου Μελά.html

  Η ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

  Τον Παύλο Μελά έθαψε στην Καστοριά ο Γερμανός Καραβαγγέλης, αψηφώντας τους κομιτατζήδες και τους τούρκους. 

  “Περί την δύσιν του ηλίου -διηγείται σε επιστολή του προς τον Ίωνα Δραγούμη, με ημερομηνία 26.11.1904- παρεδόθη μοι υπό των Αρχών, αλλά το μεν ένεκα της παρελθούσης ώρας, το δε θέλων να κερδίσω καιρόν προς προετοιμασίαν ανάλογον του μεγάλου ανδρός, κατέθεσα τον σεπτόν νεκρόν εντός μικράς βυζαντινής εκκλησίας κειμένης απέναντι της Μητροπόλεως, δι’ όλης δε της νυκτός άγρυπνος διαμείνας εν τω οίκω φίλου επιστηθίου λαβόντος με παρ’ αυτώ όπως με παρηγορήση, ητοίμασα νέον νεκρικόν κράβατον με επιστέγασμα φέρον το σημείον του σταυρού κι το κλεινόν όνομά του, ητοίμασαν τον ένδοξον τάφον του εν τω περιβόλω του βυζαντινού ναού υπό δύο δενδρύλια απέναντι του παραθύρου μου, τη δε επαύριον Κυριακή όρθρου βαθέος, περιέδεσα τας μαρτυρικάς χείρας του με εν μετάξινον μανδήλιόν μου, κατέθεσα επί του στήθους του εν ευαγγέλιον, ένα σταυρόν και μίαν εικόνα και πριν αρχίση η Λειτουργία ετελέσαμεν την κηδείαν του. 

  Πνιγμένος εν λυγμοίς ανέγνωσα τας ευχάς εντός του Μητροπολιτικού Ναού και μη υπάρχοντος εν αυτώ νεκροταφείου, μετέφερα ο ίδιος εις τον παρακείμενον περίβολον του βυζαντινού ναού των ταξιαρχών το σεπτόν σκήνος του, τον κατέβρεξα με πύρινα δάκρυα και απελθών έπεσα επί της στρωμνής μου όπως θρηνώ τον αοίδιμον ήρωα”.

  Ο Ίων Δραγούμης  αναφερόμενος στο θάνατο του Παύλου Μελά και απευθυνόμενος στην ελληνική νεολαία έλεγε: 

  “Να ξέρετε πως αν τρέξουμε και σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει”. Και επεξηγούσε: “Θα μας σώσει από τη βρώμα όπου κυλιόμαστε, θα μας σώσει από τη μετριότητα κι από την ψοφιοσύνη, θα μας λυτρώσει από τον αισχρό τον ύπνο, θα μας ελευθερώσει. 

  Αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, 

  εμείς θα σωθούμε”.

Permanent link to this article: http://pervolischool.edu.gr/computer-science/communications-network/hypertext-markup-language-html/%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%b9-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85/