Δ – Δημιουργία λιστών

HTML

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΣΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ 1

 • Μη αριθμημένες λίστες (unordered list)

  <ul type = τύπος κουκκίδας>

  <li> κείμενο </li>

  <li> κείμενο </li>

  <li> κείμενο </li>

  ………..

  </ul>

   

  όπου τύπος κουκκίδας μπορεί να είναι : disk, square, circle, none

  Αρχικό κείμενο

  ΗΛΙΑΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ
  Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα. Το ηλιακό έγκαυμα μπορεί να αποφευχθεί με:
  παραμονή στη σκιά
  προστατευτικό ρουχισμό
  τακτική επάλειψη αντηλιακού υψηλού δείκτη προστασίας.

   

  Μορφοποίηση Html

  <html>

  <body>

  <b><p align=center><font size=6>ΗΛΙΑΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ</b></font size></p>

  Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα. Το ηλιακό έγκαυμα μπορεί να αποφευχθεί με:

  <ul>

  <li>παραμονή στη σκιά</li>

  <li>προστατευτικό ρουχισμό</li>

  <li>τακτική επάλειψη αντηλιακού υψηλού δείκτη προστασίας</li>

  </ul>

  </body>

  </html>

   

  Αποτέλεσμα στον φυλλομετρητή

  ΗΛΙΑΚΟ ΕΓΚΑΥΜΑ

  Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα. Το ηλιακό έγκαυμα μπορεί να αποφευχθεί με:

  • παραμονή στη σκιά
  • προστατευτικό ρουχισμό
  • τακτική επάλειψη αντηλιακού υψηλού δείκτη προστασίας

   

   

 • <ol type = τύπος αρίθμησης start = έναρξη >

  <li> κείμενο </li>

  <li> κείμενο </li>

  <li> κείμενο </li>

  ………..

  </ol>

  όπου, 

  τύπος αρίθμησης μπορεί να είναι : decimal (1, 2, 3,…), upper-alpha (A, B, C, D, …), lower-alpha (a, b, c, d,….), upper-roman (I, II, III, IV, ….), lower-roman (i, ii, iii, iv, ….)

  έναρξη: αριθμός που δηλώνει την αρχική τιμή αρίθμησης της διατεταγμένης λίστας.

  Η ιδιότητα type όπως και η ιδιότητα start μπορεί να ενσωματωθεί και σε μια ετικέτα <li> υπερισχύοντας αυτής της ετικέτας <ol> (αν υπάρχει).

   

  Αρχικό κείμενο

  ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΓΩΓΗ
  Ημικαθιστή θέση πάσχοντα, με κεφάλι και ώμους υποστηριζόμενα και γόνατα λυγισμένα.
  Τηλέφωνο στο 166
  Παρακολούθηση & καταγραφή αναπνοής-σφυγμού.
  Σε περίπτωση απουσίας σφυγμού και αναπνοής (καρδιακή ανακοπή) αναζωογόνηση αμέσως.

   

  Μορφοποίηση Html

  <html>

  <body>

  <b><p align=center><font size=6>ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΓΩΓΗ </b></font size></p>

  <ol>

      <li>Ημικαθιστή θέση πάσχοντα, με κεφάλι και ώμους υποστηριζόμενα και γόνατα λυγισμένα. </li>

      <li>Τηλέφωνο στο 166 </li>

      <li>Παρακολούθηση & καταγραφή αναπνοής-σφυγμού. 

  Σε περίπτωση απουσίας σφυγμού και αναπνοής (καρδιακή ανακοπή) αναζωογόνηση αμέσως. </li>

  </ol>

  </body>

  </html>

   

  Αποτέλεσμα στον φυλλομετρητή

  ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΓΩΓΗ

  1. Ημικαθιστή θέση πάσχοντα, με κεφάλι και ώμους υποστηριζόμενα και γόνατα λυγισμένα.

  2. Τηλέφωνο στο 166

  3. Παρακολούθηση & καταγραφή αναπνοής-σφυγμού. Σε περίπτωση απουσίας σφυγμού και αναπνοής (καρδιακή ανακοπή) αναζωογόνηση αμέσως.

 • Πληκτρολογήστε το παρακάτω (αρχικό κείμενο) κείμενο και στη συνέχεια μορφοποιήστε το σύμφωνα με όσα σας υποδεικνύονται. Αντικαταστήστε τις ετικέτες λίστας ώστε το κείμενο να εμφανίζεται με αρίθμηση.

  Όνομα αρχείου: Καρδιακή προσβολή -Συμπτώματα.html

  ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

  Η καρδιακή προσβολή εμφανίζεται συχνότερα όταν διακοπεί αιφνίδια η παροχή αίματος σ’ ένα τμήμα του μυοκαρδίου- π.χ. από θρόμβο που έφραξε μία από τις στεφανιαίες αρτηρίες. Φάρμακα που βοηθούν είναι τα θρομβολυτικά, που διαλύουν το θρόμβο και η ασπιρίνη που “αραιώνει” το αίμα.

  Επίμονος, συσφιγκτικός πόνος στο κέντρο του στήθους, που διαχέεται προς την κάτω γνάθο και το αριστερό άνω άκρο. Αντίθετα από την στηθάγχη ο πόνος δεν εξαφανίζεται όταν ο πάσχων αναπαυθεί, μπορεί μάλιστα να εμφανιστεί και σε ώρα ανάπαυσης.

  Δύσπνοια και δυσφορία ψηλά στην κοιλιά, συχνά σαν σοβαρή δυσπεψία.

  Αιφνίδια λιποθυμία ή ζαλάδα.

  Δύσπνοια και δυσφορία ψηλά στην κοιλιά, συχνά σαν σοβαρή δυσπεψία.

  Αιφνίδια λιποθυμία ή ζαλάδα.

  Αίσθημα επικείμενου θανάτου.

  Σταχτόχρωμο δέρμα και μπλε χείλη.

  Ταχύς, αδύναμος ή ακανόνιστος σφυγμός.

  Κατάρευση, συχνά χωρίς κάποια προειδοποίηση.

  Όνομα αρχείου: Καρδιακή προσβολή -Συμπτώματα.html

  <html>

  <body>

  <p align=center><font size=6><b>ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ </p></b></font size>

  <p align=justify> Η καρδιακή προσβολή εμφανίζεται συχνότερα όταν διακοπεί αιφνίδια η παροχή αίματος σ’ ένα τμήμα του μυοκαρδίου- π.χ. από θρόμβο που έφραξε μία από τις στεφανιαίες αρτηρίες. Φάρμακα που βοηθούν είναι τα θρομβολυτικά, που διαλύουν το θρόμβο και η <b><i>ασπιρίνη</b></i> που “αραιώνει” το αίμα. </p>

  <ul type=square>

      <li>Επίμονος, συσφιγκτικός πόνος στο κέντρο του στήθους, που διαχέεται προς την κάτω γνάθο και το αριστερό άνω άκρο. Αντίθετα από την στηθάγχη <b><u> ο πόνος δεν εξαφανίζεται όταν ο πάσχων αναπαυθεί,</b></u> μπορεί μάλιστα να εμφανιστεί και σε ώρα ανάπαυσης</li>

      <li> Δύσπνοια και δυσφορία ψηλά στην κοιλιά, συχνά σαν σοβαρή δυσπεψία. </li>

      <li> Αιφνίδια λιποθυμία ή ζαλάδα. </li>

      <li>Δύσπνοια και δυσφορία ψηλά στην κοιλιά, συχνά σαν σοβαρή δυσπεψία.</li>

      <li>Αιφνίδια λιποθυμία ή ζαλάδα.</li>

      <li>Αίσθημα επικείμενου θανάτου.</li>

      <li>Σταχτόχρωμο δέρμα και μπλε χείλη.</li>

      <li>Ταχύς, αδύναμος ή ακανόνιστος σφυγμός.</li>

      <li>Κατάρευση, συχνά χωρίς κάποια προειδοποίηση.</li>

  </ul>

  </body>

  </html>

Permanent link to this article: http://pervolischool.edu.gr/computer-science/communications-network/hypertext-markup-language-html/%ce%b4-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%bb%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%8e%ce%bd/