Στοίβα

Διδακτικοί Στόχοι 
Μετά το τέλος της ενότητας ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • να

Μάθημα 1οΜάθημα 2οΜάθημα 3ο
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΝΟΤΗΤΑ Α- ΣΤΟΙΒΑ

Μάθημα 1ο – Λειτουργίες Στοίβας

Διδακτικοί Στόχοι
Μετά το τέλος του μαθήματος ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • να

 • Ένα οχηματαγωγό πλοίο, χωρητικότητας 250 αυτοκινήτων, τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν αποκλειστικά σε μία σειρά, εκτελεί το δρομολόγιο ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ. Στο λιμάνι του Πειραιά προσέρχονται τα οχήματα για αναχώρηση. Τα οχήματα που επιβιβάζονται πρώτα είναι αυτά που θα αποβιβαστούν τελευταία.

  Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

  Να υλοποιεί μενού με τις επιλογές:
  1. Επιβίβαση 2. Αποβίβαση 3. Έξοδος
  Στην περίπτωση που επιλεχθεί η Επιβίβαση, να ζητείται εισαγωγή του αριθμού κυκλοφορίας καθενός από τα οχήματα που προσέρχονται και ο αριθμός κυκλοφορίας του να καταχωρείται στη στοίβα ΟΧΗΜΑΤΑ. Κάθε φορά που επιβιβάζεται ένα όχημα να τυπώνεται το ερώτημα «Υπάρχει όχημα για επιβίβαση; (Ν/Ο)». Αν ο χρήστης απαντήσει Ν (=ΝΑΙ), τότε να επαναλαμβάνεται η διαδικασία επιβίβασης, ενώ αν απαντήσει Ο (=ΟΧΙ), τότε να σταματά η διαδικασία επιβίβασης και το πρόγραμμα να επιστρέφει στο μενού Επιλογής.
  Στην περίπτωση που επιλεχθεί η Αποβίβαση, να τυπώνει τον αριθμό κυκλοφορίας όλων των οχημάτων με τη σειρά που αποβιβάζονται από το πλοίο στην ΑΙΓΙΝΑ.
  Στο τέλος να τυπώνει το πλήθος των οχημάτων που επιβιβάστηκαν στο λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ.

 • ….

 

 • Ώθηση στοιχείου στην κορυφή της στοίβας με χρήση μονοδιάστατου πίνακα

   

  Να αναπτύξετε τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ, που πραγματοποιεί ώθηση στοιχείου στην κορυφή της στοίβας με χρήση μονοδιάστατου πίνακα Α, 10 θέσεων.

 • Απάντηση

  Θεωρούμε ότι η στοίβα δεν είναι κενή και η μεταβλητή top έχει μια έγκυρη τιμή.

 • Δίνεται η επόμενη ακολουθία αριθμών: 4, 8, 2, 5, 9, 13.

  α) Ποια λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση των αριθμών σε στοίβα;
  β) Σχεδιάστε τη στοίβα μετά την τοποθέτηση των αριθμών.
  γ) Ποια λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί για την έξοδο των αριθμών από τη στοίβα;
  δ) Πόσες φορές θα πρέπει να εκτελεστεί η προηγούμενη λειτουργία στη στοίβα για να εξαχθεί ο αριθμός 5;

  Σε μια στοίβα έχουν τοποθετηθεί κατά σειρά οι αριθμοί : 24, 7, 11, 13, 65, 39, 5.
  α) Να σχεδιάσετε την παραπάνω δομή.
  β) Ποια θα είναι η τιμή του δείκτη της παραπάνω στοίβας;
  γ) Αν θέλετε να τοποθετήσετε τον αριθμό 25 στην στοίβα, ποια λειτουργία θα χρησιμοποιήσετε;
  δ) Ποια θα είναι η τιμή του δείκτη μετά την λειτουργία αυτή;
  ε) Αν θέλετε να εξάγετε τον αριθμό 65 από τη στοίβα, ποια λειτουργία θα χρησιμοποιήσετε; στ) Ποια θα είναι η τιμή του δείκτη μετά τη λειτουργία αυτή;

 • ….

 

 • Απώθηση στοιχείου στην κορυφή της στοίβας με χρήση μονοδιάστατου πίνακα

  Να αναπτύξετε τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ που πραγματοποιεί την απώθηση στοιχείου από στοίβα με χρήση ενός μονοδιάστατου πίνακα Α, 10 θέσεων

 • Απάντηση

  Θεωρούμε ότι η στοίβα δεν είναι κενή και η μεταβλητή top έχει μια έγκυρη τιμή.

Δίνεται η επόμενη ακολουθία αριθμών: 4, 8, 2, 5, 9, 13.

α) Ποια λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση των αριθμών σε στοίβα;
β) Σχεδιάστε τη στοίβα μετά την τοποθέτηση των αριθμών.
γ) Ποια λειτουργία θα χρησιμοποιηθεί για την έξοδο των αριθμών από τη στοίβα;
δ) Πόσες φορές θα πρέπει να εκτελεστεί η προηγούμενη λειτουργία στη στοίβα για να εξαχθεί ο αριθμός 5;

Σε μια στοίβα έχουν τοποθετηθεί κατά σειρά οι αριθμοί : 24, 7, 11, 13, 65, 39, 5.
α) Να σχεδιάσετε την παραπάνω δομή.
β) Ποια θα είναι η τιμή του δείκτη της παραπάνω στοίβας;
γ) Αν θέλετε να τοποθετήσετε τον αριθμό 25 στην στοίβα, ποια λειτουργία θα χρησιμοποιήσετε;
δ) Ποια θα είναι η τιμή του δείκτη μετά την λειτουργία αυτή;
ε) Αν θέλετε να εξάγετε τον αριθμό 65 από τη στοίβα, ποια λειτουργία θα χρησιμοποιήσετε; στ) Ποια θα είναι η τιμή του δείκτη μετά τη λειτουργία αυτή;

 • ….

 • Permanent link to this article: http://pervolischool.edu.gr/computer-science/algorithms/tables-1d/g-stack/