ΑνακοινώσειςΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Κάθε εργασία θα πρέπει να αποτελείται από ένα αρχείο κειμένου τουλάχιστον 4 σελίδων A4.

Το όνομα του αρχείου θα είναι της μορφής: όνομα Σχολείου τμήμα – Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας.

π.χ. 2ο Γυμνάσιο Πολίχνης Γ1 – Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ – ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

Επάνω: 2,77 cm Κάτω: 2,3 cm

Αριστερά: 1,8 cm Δεξιά: 1,8 cm

 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Στο κέντρο του υποσέλιδου (κάτω μέρος της σελίδας).

Προσοχή!!!

To αρχείο θα εκτυπωθεί και θα παραδοθεί αρχικά στον υπεύθυνο καθηγητή. Αφού γίνουν οι οποιεσδήποτε διορθώσεις που θα υποδειχθούν θα επαναληφθεί η εκτύπωση και η παράδοση του τελικού αρχείου στον υπεύθυνο καθηγητή θα είναι σε έντυπη και ηλεκτρονική (αποστολή email) μορφή.

Κενές γραμμές δεν θα εμφανίζονται πουθενά αλλού στο κείμενο παρά μόνο στα σημεία που προβλέπεται από το πρότυπο.

 

Οι εργασίες θα πρέπει να ακολουθούν το ακόλουθο πρότυπο:


ΘΕΜΑ – TITΛΟΣ

Όνομα , Επώνυμο μαθητή, Τμήμα, Σχολείο

Όνομα και Επώνυμο επιβλέποντος εκπαιδευτικού

Κείμενο

Το κυρίως σώμα του κειμένου (περιεχόμενο της εργασίας) θα πρέπει να γραφεί με οποιαδήποτε γραμματοσειρά, μεγέθους 11στ.

Για την παράγραφο θα ρυθμίσετε διάστιχο 1.15, διάστημα μετά (το τέλος μιας παραγράφου) 6 στ., και πλήρη στοίχιση.

Εικόνες

Οι εικόνες θα πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο και να ενσωματώνονται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σημείο που γίνεται η αναφορά τους. Επίσης συνοδεύονται από αρίθμηση καθώς και κείμενο με σύντομη περιγραφή -κάτω από την εικόνα. Τοποθετούνται στο κέντρο της σελίδας, χωρίς κείμενο αριστερά και δεξιά τους. Δεν υπερβαίνουν σε διαστάσεις (ύψος, πλάτος) τα 8 cm. Βλέπε υπόδειγμα (Εικόνα 1: Ο Ευκλείδης μελετά).

Εικόνα 1: Ο Ευκλείδης μελετά

Βιβλιογραφία

Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να παρατίθενται αριθμημένες στο τέλος της εργασίας με αλφαβητική σειρά, πρώτα τα βιβλία (αναγράφονται ονόματα συγγραφέων, τίτλος, πόλη έκδοσης, έτος έκδοσης, εκδοτικός οίκος).
Ακολουθούν οι ιστοσελίδες (αναγράφονται οι διευθύνσεις και περιγραφικός τίτλος). Βλέπε υπόδειγμα βιβλιογραφίας παρακάτω.

Βιβλιογραφία

1.Τσιλιγκιρίδης Θ., Αποστολάκης Ι., Φούσκας Γ., Πατριαρχέας Κ., Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου, ΑΘΗΝΑ 2000, ΥΠΕΠΘ.

Permanent link to this article: http://pervolischool.edu.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/